ផ្ទះវីឡា សំរាប់លក់នៅទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

$1,300,000.00

Location: Phnom Penh Capital  ID: DR002  Date: 10/06/2021


Description

- មានចំណូលមកពីការជួលផ្ទះ ១ខែ 2500$

- ទំហំដី 16.5 x 25m = 412 m2

- តំលៃ 1,300,000$

- ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

-លេខទូរសព្ទ័ 0965028888 / 067508888

 

Daily Realty Group
Verified Seller
Mobile Phone : 077 747 000
Mobile Phone : 017 551 506
Mobile Phone : 067 50 8888
Website : www.daily-realty.com

No.41, St.99, Sangkat Boeung Trabak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

Send Enquiry
Related Property